Szkolenia


Firma „Sun-Dra lift” oferuje szkolenia z zakresu podestów ruchomych samojezdnych, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu obsługo tego typu sprzętu.

1. Szkolenia na podesty ruchome przejezdne – kat. 1P

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA:

24.06.2017 r.

LEGNICKI PARK TECHNOLOGICZNY
KGHM LETIA BUSINESS CENTER w Legnicy

ZAPRASZAMY!

a) Wolnobieżne (podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe)
b) Przewoźne (podnośniki montowane na przyczepkach)
c) Samojezdne (podnośniki montowane na samochodach).

 

2. Szkolenie na wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem kat. 1WJO (ładowarki teleskopowe – Manitu, JCB)

 

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA

01.07.2017 r.

LEGNICKI PARK TECHNOLOGICZNY
KGHM LETIA BUSINESS CENTER

3. Szkolenie na wózki widłowe kat. II WJO.

4. Szkolenie BHP pracy na budowie.

Zakres szkoleń:

  • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami UDT;
  • zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznej obsługi maszyn;
  • zajęcia praktyczne z maszynami prowadzone na placu manewrowym;
  • wewnętrzny test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności;
  • szkolenie kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Wymagane dokumenty:

  • kopia badań do pracy na wysokości;
  • prawidłowo wypełniony wniosek.

Firma „Sun-Dra lift” oferuje przeprowadzenie szkoleń w Legnicy lub bezpośrednio u Klienta.

Egzamin

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem przeprowadzanym na miejscu przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień wymaganych do obsługi urządzeń transportu bliskiego na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem przeprowadzanym na miejscu przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Zdanie egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień wymaganych do obsługi urządzeń transportu bliskiego na terenie Unii Europejskiej.

 

Nasze szkolenia pozwolą Państwu na bezpieczne i wydajne korzystanie z podnośników budowlanych i podestów ruchomych (nożycowych, przegubowych, teleskopowych), a także ładowarek teleskopowych oraz wózków widłowych.

Ważne!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ustawie o dozorze technicznym, każdy operator podestów ruchomych oraz ładowarek teleskopowych musi posiadać odpowiednie uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Brak uprawnień może powodować poważne komplikacje przy zaistnieniu zdarzeń losowych. Osoba bez uprawnień operująca urządzenia transportu bliskiego odpowiada za wszystkie czynności oraz zdarzenia jakie wystąpiły podczas jej pracy. W wyniku zaistniałych zdarzeń ubezpieczyciel nie pokrywa żadnych roszczeń.

Zadzwoń i dowiedz się więcej: Grzegorz Dragan tel. 513 767 514